Milieubalans inputs

Gebruik van hernieuwbare energie

Meer dan 90 % van de in het moederbedrijf Pfaffenhofen gebruikte energie stamt uit regeneratieve energiebronnen. Sinds 2001 wordt in de volledige behoefte aan warmte, warm water en stoom van de HiPP-fabriek voorzien door biomassa (houtspanen). De gebruikte elektriciteit bestaat voor 100 % uit CO2-neutrale "groene stroom" van waterkrachtcentrales. Sinds 2000 zijn er 6 zonne-energieprojecten uitgevoerd, die met 436 m² collectoroppervlakte in totaal 52.800 Kwh/a uit zonne-energie opwekken. Alle organische afvalstoffen worden toegevoerd aan landbouwkundige biogasinstallaties. Zo wordt er jaarlijks 2 miljoen kwh stroom opgewekt.

Met onze biologische landbouw beschermen we de bodem en het grondwater

Biologische landbouw in plaats van kunstmest

HiPP is wereldwijd de grootste verwerker van biologische grondstoffen. Meer dan 6.000 landbouwers in verschillende landen telen biologisch fruit, biologische groenten en biologisch vlees voor HiPP.

Dankzij de biologische teelt voor HiPP blijven jaarlijks 15.000 ha gronden en grondwater gevrijwaard van 4.000 ton kunstmest en 5.000 kg pesticiden.

2009 steeg de hoeveelheid biologische grondstoffen tot 20.732 t. Dat betekent dat er een groter deel van het milieu beschermd is tegen chemische mest- en gewasbeschermingsmiddelen.

De biologische landbouw voor HiPP beschermt in een jaar tegen kunstmest en pesticiden:

15.000 ha bodem = 1,6 x de oppervlakte van het eiland Sylt
122,5 miljoen m³ regenwater = 4,9 x de waterhoeveelheid van de Titisee/Zwarte Woud

Water als belangrijkste hulpbron in de 21e eeuw

Het waterverbruik per productieton kon in de laatste 30 jaar meer dan gehalveerd worden. Daardoor ontziet de onderneming HiPP waardevolle grondwaterreserves!

HiPP filosofie

Welkom op HiPP.be
fr | nl