Biologisch vlees

Veiligheid is onze grootste zorg. Daarom besteden wij erg veel aandacht aan het vlees.

De biologische runderen en kalveren van HiPP zijn uitsluitend afkomstig van biologische boerderijen...

De biologische runderen en kalveren van HiPP zijn uitsluitend afkomstig van biologische boerderijen op het platteland. Hun afkomst is volledig traceerbaar. Geen enkel dier van buitenaf wordt aangekocht. Dat is onze hoofdregel. Alleen dieren waarvan de afkomst over meerdere generaties kan worden teruggezocht, worden toegelaten. Op die manier wordt het gebruik van vlees uit het buitenland volledig uitgesloten.

Het opfokken van de dieren in open lucht op biologische boerderijen verhoogt de weerstand en het welzijn van de dieren. Hun voeding is volledig natuurlijk en bestaat uit gras, hooi en granen. Dierenmeel, anabolen en groeibevorderaars zijn uiteraard formeel verboden. Een ander essentieel criterium: de zeer strenge controles uitgevoerd door HiPP en ook, gelijktijdig, door onafhankelijke organisaties. Sinds verschillende jaren kan de herkomst van de dieren worden nagegaan via een oormerk. De biologische behandeling van de weiden is de beste garantie voor een optimale kwaliteit van het vlees en van de melk.

Biologische varkens

Varkens zijn erg fragiele dieren. Ze lijden erg snel aan stress. Daarom waken wij nauwkeurig over de leefruimte die hen wordt toegekend. De grootte van het varkenshok dat hen wordt toegekend, bepaalt het aantal dieren die er samen worden gefokt.

Biologische kippen

Je wordt niet per toeval biologische kip. Het opfokken in open lucht op natuurlijke wijze is niet voldoende om die benaming te krijgen. Uiteraard speelt ook de voeding hierbij een uiterst belangrijke rol. De voeding van de biologische kippen van HiPP is afkomstig van strikt gecontroleerde teelten. Dit zijn kippen die in de grond scharrelen, een zandbad nemen en permanent onder diergeneeskundige controle staan.

Biologische kalkoenen

Ook onze kalkoenen hebben recht op een rustig leventje. Ze leven in open lucht en beschikken over een comfortabele leefruimte. Natuurlijk worden ze uitsluitend gevoed met biologische granen.

HiPP Vlees

Welkom op HiPP.be
fr | nl