De HiPP Bio-garantie

De Bio-garantie van HiPP gaat verder dan het wettelijke Bio-label

Het Bio-label van het ministerie voor Consumentenzaken heeft betrekking op de wettelijke voorschriften voor biologische producten. Het Bio-label mag slechts gebruikt worden indien aan deze voorschriften voldaan is. De naleving van deze voorschriften is voor ons vanzelfsprekend. De HiPP Bio-kwaliteit gaat verder dan de algemene eisen die de wettelijke voorschriften stellen aan biologische producten.

Welke voordelen biedt de HiPP Bio-kwaliteit?

HiPP gebruikt alleen biologische grondstoffen die geteeld worden overeenkomstig de EG-Bio-verordening. Omdat bekend is dat het Bio-label alleen niet garandeert dat het product vrij is van schadelijke stoffen, worden alle producten daarenboven nogmaals zeer streng gecontroleerd.

Direct na aankomst van de chauffeur worden de eerste testen op schadelijke stoffen uitgevoerd. Als er iets aangetroffen wordt, wordt de levering niet aangenomen. Om onze doelstelling te bereiken uitsluitend grondstoffen te verwerken die nagenoeg vrij zijn van schadelijke stoffen, onderzoeken we op 850 residuen. Het HiPP-laboratorium in Pfaffenhofen wordt al jaren beschouwd als een van tot de toonaangevende laboratoria in Europa inzake analyse van pesticiden.

Alleen wat ons fijnmazig controlesysteem doorgelaten heeft, komt in de potjes terecht.

Waarvoor staat het label conform de EG-verordening?

De EG-Bio-verordening bevat duidelijke eisen inzake de teelt en productie van biologische producten. Het Bio-label moet garanderen dat de producten die het label dragen, geproduceerd zijn door een landbouwer die

  • zijn gewasbescherming concentreert op preventieve maatregelen;
  • alleen onbehandeld zaadgoed gebruikt;
  • geen gebruikt maakt van minerale stikstofbemesting;
  • aan diervriendelijke veeteelt doet.

Wat biedt het label van de EG-verordening niet?

Er wordt vaak verkeerdelijk aangenomen dat een Bio-label garant staat voor vrijheid van schadelijke stoffen. Dat is niet het geval. Het Bio-label betekent niet dat een landbouwkundig product, dat overeenkomstig de richtlijnen van de EG-Bio-verordening geproduceerd is, geen schadelijke stoffen bevat.

De EG-voorschriften hebben alleen betrekking op die factoren in het productieproces die het producerende bedrijf direct kan beïnvloeden. Er is geen controle op de schadelijke stoffen die de grondstoffen op andere manieren, zonder dat de producent het merkt, tijdens het productieproces aantasten. Er kan bijvoorbeeld vervuiling ontstaan door verontreinigd grondwater, hoge concentraties schadelijke stoffen in de lucht (nabij luchthavens, aanvliegroutes, industriële installaties en drukke wegen) of door vervuild voer.

HiPP filosofie

Welkom op HiPP.be
fr | nl