Motorische ontwikkeling

Steentje voor steentje...

Hier vindt u een overzicht van de stappen in de motorische ontwikkeling die zich in de eerste 12 levensmaanden voltrekken.

Vergeet echter niet dat ieder kinder zich in zijn eigen tempo ontwikkelt. Indien u zich zorgen maakt over de ontwikkeling van uw baby, verzoeken wij u contact op te nemen met uw kinderarts.

Net na de geboorte

De reflexen, d.w.z. de onbewuste instinctieve reacties, zijn nog heel sterk. Wanneer u uw vinger uitsteekt naar de baby, neemt hij deze meteen beet. Wanneer u over zijn voetzool aait, kromt het voetje zich meteen als om iets vast te grijpen.

Rond de eerste maand

De baby begint zijn hoofdje op te heffen wanneer hij op zijn buik ligt. Eerst maar heel kort en moeizaam, maar hij houdt het steeds langer vol. De baby begint zijn hand naar zijn mond te brengen om erop te zuigen.

Rond de tweede maand

De benen zijn niet meer voortdurend gebogen. Wanneer de baby op zijn rug ligt, trappelt hij al krachtig met de benen. Wanneer hij op zijn buik ligt, kan hij zijn hoofdje al ca. 45 graden heffen. Wanneer u de baby omhoogtrekt in de zittende positie, kan hij zijn hoofdje al tot 5 seconden recht houden.

Rond de derde maand

Uw kind steunt op zijn onderarmen wanneer het zijn hoofd heft vanuit de buikligpositie. Het kan zich van zijn zijde op zijn rug rollen. Zijn reflexachtig vuistgreep wordt losser - hij grijpt bewuster.

Rond de vierde maand

Wanneer u uw baby laat zitten, moet u zijn rug nog ondersteunen. Hij kan zijn hoofdje vrij naar beide zijden draaien. Op de armen steunen en trappelen heeft hij volledig onder de knie. Hij volgt voorwerpen op een afstand met de ogen en grijpt ernaar.

Rond de vijfde maand

Uw baby zwemt op het droge; hij schommelt op zijn buik. Wanneer u hem neerzet, plaatst hij zijn voeten op de grond. Hij steekt speelgoed in zijn mond en wisselt het van de ene naar de andere hand.

Rond de zesde maand

Uw baby kan nu steunen op zijn gestrekte onderarmen. Hij rolt zich op zijn rug naar links of rechts. Hij speelt enthousiast met zijn voetjes. Wanneer u hem op zijn achterwerk zet, leunt hij naar voren om op zijn armen te steunen en zo kan hij blijven zitten.

Rond de zevende maand

Uw baby kan nu werkelijk alleen zitten. Hij draait zelfstandig van zijn rug op zijn buik. Wanneer u hem met zijn voeten op de grond zet, maakt hij huppelbewegingen. Wanneer hij op zijn rug ligt, steekt hij graag zijn tenen in zijn mond.

Rond de achtste maand

Uw baby begint koekjes of broodkorstjes met zijn hand naar zijn mond te brengen en begint erop te knabbelen. Dat doet goed aan zijn tandjes, die nu doorkomen. Hij draait zich alleen van zijn rug op zijn buik. En hij begint op zijn buik te kruipen: al steunend op zijn onderarmen schuift hij naar voren en hij sleept zijn benen voort.

Rond de negende maand

Uw baby kan zich nu zelfstandig voortbewegen en kruipt geroutineerd door de woning met zijn buik nog op de grond. Hij beheerst de ‘schaargreep’, d.w.z. hij houdt kleine dingen vlak tussen zijn duim en wijsvinger. Als hij aan beide handen vastgehouden wordt, kan hij ongeveer 1 minuut rechtop staan.

Rond de tiende maand

Wanneer hij ergens op kan steunen, trekt uw kind zich rechtop vanuit zittende positie. Hij kan dan ook korte tijd blijven staan. Hij schommelt op handen en voeten. Hij is klaar om voor de eerste keer op handen en voeten rond te kruipen. Uw baby kan zonder hulp rechtkomen wanneer hij op zijn buik ligt.

Rond de elfde maand

Uw baby kan nu perfect op handen en voeten rondkruipen. Hij trekt zich overal aan op en zet zijn eerste stapjes terwijl hij uw twee handen vasthoudt. Wanneer hij goed gesteund wordt, kan hij al staand één been opheffen zonder om te vallen. Dat moet hij kunnen om te kunnen stappen.

Rond de twaalfde maand

Uw kind kan nu aan de hand lopen. De heel snelle jongens zetten nu hun eerste zelfstandige pasjes. Uw baby kan al staande voorwerpen oprapen, waarbij hij zich nog met één hand vasthoudt. Hij wisselt probleemloos tussen de zittende positie en de kruiphouding.

Welkom op HiPP.be
fr | nl