Skip to main content

Algemene gebruiksvoorwaarden voor onze webdiensten en HiPP BabyClub

Beste bezoeker van onze website,

Op de volgende pagnia’s vindt u onze specifieke gebruiksvoorwaarden en de diensten van onze website. Wij verheugen ons erop dat u van de mogelijkheid gebruik zou maken om met ons in contact te blijven. Gelieve acht te nemen van de volgende voorschriften wanneer u gebruik maakt van onze aanbiedingen. Indien u meer wenst te weten omtrent het veilig behandelen van uw persoonlijke gegevens, dan kunt u onze privacyverklaring voor gegevens hier lezen.

1. Algemene voorwaarden

De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor het wereldwijde gebruik om zich in te schrijven op onze nieuwsbrief, de HiPP BabyClub, wedstrijden, alle contactformulieren, en voor onze webwinkel op www.hipp.be. Deze gebruiksvoorwaarden mogen ten allen tijde door de beheerder, de HiPP ondernemingsgroep, worden gewijzigd. Gebruikers zullen op de website worden ingelicht omtrent de huidige versie van onze algemene gebruiksvoorwaarden, en zij hebben het recht om, binnen de twee weken na bekendmaking van de veranderingen in de BabyClub, bezwaar aan te tekenen. In dit geval zullen alle persoonlijke gegevens en toegangsgegevens van de bezwarende gebruiker automatisch worden gewist. Bovendien zal de beheerder de gebruikers, in het geval van aanpassingen, inlichten omtrent het recht om bezwaar aan te tekenen binnen de twee weken. Geen verdere aanspraken, in het bijzonder aanspraken voor schade van eender welke aard, kunnen door de gebruiker worden gemaakt. Door zich te registreren, en bij elk volgend gebruik, aanvaardt de gebruiker de huidige versie van deze algemene gebruiksvoorwaarden.

2. Bijzondere gebruiksvoorwaarden voor HiPP BabyClub

Na registratie bij de BabyClub moet de gebruiker meerderjarig zijn en moet naar eer en geweten de vereiste gegevens invullen en verzenden. Dit wordt verzekerd door de gebruiker . Aangezien er geen recht op registratie bestaat heeft de operator het recht een registratie te weigeren zonder een reden op te geven. Alle latere wijzigingen van de gebruikersgegevens moeten ongevraagd gemeld worden door de gebruiker door zijn online profiel up te daten. Elke gebruiker mag zich slechts één maal registreren en slechts één gebruikersprofiel hebben. De operator is niet verantwoordelijk voor identiteitsfraude van individuele gebruikers of voor onjuiste of verouderde informatie.

Na bevestiging van succesvolle gegeveninvoer heeft de gebruiker de mogelijkheid om gebruik te maken van alle huidige aanbiedingen in hun gekozen registratieveld. Dit geldt ook voor gebieden waartoe de gebruiker alleen toegang heeft. De operator behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor aanbiedingen en diensten op om het even welk ogenblik te wijzigen, uit te breiden of te annuleren zonder voorafgaande verwittiging.

De gebruiker kiest een individuele gebruikersnaam en wachtwoord op het ogenblik van registratie waarmee hij toegang kan krijgen tot de beperkte gebieden. Zijzelf zijn verantwoordelijk voor deze gegevens en moeten ervoor zorgen dat het niet verkeerd gebruikt wordt. De operator kan geen aansprakelijkheid aanvaarden hiervoor. Indien het wachtwoord verloren gegaan is of men vermoedt verkeerd gebruik dan moet men de operator onmiddellijk schriftelijk inlichten. De gebruiker is verantwoordelijk voor elk misbruik door een derde zolang zij niet kunnen bewijzen dat zij niet op de één of andere manier verantwoordelijk zijn voor het misbruik. De gebruikersnaam kan in principe vrij gekozen worden. Het mag echter geen inbreuk zijn op de huidige Duitse wetgeving. Het is in het bijzonder verboden om inbreuk te doen op de rechten van derden, om niet-ethische namen of codes als namen te gebruiken of namen te gebruiken met extremistische inhoud, zelfs indien de betwiste inhoud niet herkenbaar is voor andere partijen. Commercieel gebruik van deze diensten is ook verboden.

De HiPP groep van ondernemingen zendt regelmatig e-mails naar geregistreerde gebruikers, relevant voor de leeftijd van hun baby. Deze e-mails (nieuwsbrieven en geregelde zwangerschapsbrieven en brieven aan ouders) kunnen stopgezet worden per e-mail op om het even welk ogenblik door de gebruiker, zonder een reden op te geven.

3. Speciale voorwaarden voor wedstrijden

Deelname aan de wedstrijden is uitsluitend mogelijk voor volwassen gebruikers. Er bestaat geen legale verplichting om de wedstrijden te moeten organiseren; er zijn geen cash alternatieven voor de prijzen tenzij anders vermeld. Werknemers van de HiPP ondernemingsgroep en hun verwanten worden uitgesloten van deelname. Indien de wedstrijd wordt georganiseerd samen met een deelnemende partner, dan worden de werknemers van het partnerbedrijf en hun verwanten eveneens uitgesloten van deelname. De deelnamegegevens worden niet verkocht of uitgeleend aan derden, noch worden deze op een andere manier gebruikt dan waarvoor ze bedoeld zijn.

4. Bijzondere regelingen bij fotowedstrijden

De gebruiker die de foto's instuurt verklaart volledige eigenaar te zijn van de beeldrechten van de ingestuurde foto's en gaat ermee akkoord dat deze samen met de overige gegevens die hij/zij heeft verstrekt voor de duur van de fotowedstrijd online worden geplaatst. In het geval dat hij/zij wint, gaat de deelnemende gebruiker ermee akkoord dat zijn/haar voornaam en de eerste letter van zijn/haar achternaam of de door hem/haar zelf gekozen gegevens gepubliceerd worden. De gegevens mogen worden gedeeld met de wedstrijdpartner om de prijzen te versturen. Derden ontvangen geen gegevens. De foto's mogen niet onzedig zijn, mogen de afgebeelde personen niet op een ongepaste manier weergeven of op eender welke manier in strijd zijn met bestaande wetten. Vooral aanstootgevende, extremistische en beledigende voorstellingen van eender welke aard zijn niet toegestaan. Los daarvan bestaat er in principe geen publicatieverplichting van de kant van de exploitant. Als een gebruiker zich niet aan deze richtlijnen houdt, wordt hij/zij meteen uitgesloten en, indien toepasselijk, burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd. Bovendien worden er geen gebruiksrechten verleend en blijven deze na afloop van de fotowedstrijd volledig in het bezit van de gebruiker.