Menu
Vlaams | Français

Privacybeleid

Welkom op onze website hipp.be en dank u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiteraard zeer ernstig. Daarom willen wij u informeren over hoe uw persoonlijke gegevens door HiPP worden verwerkt. De website hipp.be is aangeboden door HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (hierna HiPP genoemd).

HiPP verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer dit toegelaten is op basis van wettelijke voorschriften, of als u ons toelating heeft gegeven om dat te doen. De gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden. Wij gebruiken deze gegevens om informatie over voeding, verzorging en de ontwikkeling van uw kind te verstrekken en om onze producten en diensten voor te stellen. Neem aub contact op met onze Klantendienst indien u uw privacyrechten wenst uit te oefenen (het aanpassen of verwijderen van gegevens, het beperken van de verwerking of de overdracht van gegevens).

U  bent uiteraard ook welkom om contact op te nemen met de verantwoordelijke beambte voor de bescherming van gegevens. De bevoegde toezichthoudende instantie  is de Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens te Rue de la Presse 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be. De rechtsgrond is Artikel 6 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

1. Dataverwerking

Er zijn twee manieren waarop wij gegevens ontvangen: ofwel heeft u ons deze gegeven ofwel hebben wij deze verzameld terwijl u van onze diensten gebruik maakte.

1.1 De door u aangereikte data

In het algemeen kunt u onze internet website gebruiken zonder uw persoonlijke informatie onmiddellijk te moeten geven. Als u bepaalde diensten gebruikt, zoals bijvoorbeeld de HiPP BabyClub, de inschrijving op onze nieuwsbrief of het contactformulier, dan zullen wij u vragen om persoonlijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, uw emailadres of uw postadres inhouden. Dit zal de desbetreffende dienst sneller en klantvriendelijker maken. Sommige diensten kunnen zelfs niet worden gebruikt zonder het invoeren van uw gegevens. Voor meer deails over alle diensten aangeboden op hipp.be, gelieve deel 2 van onze privacyverklaring te lezen.

1.2 Data die wij verkrijgen wanneer u onze diensten gebruikt

Sommige data wordt verzameld vanaf dat u onze website bezoekt.

1.2.1 Protocol data

1.2.1 Protocol data

De automatisch verzamelde gegevens bevatten de protocol data van onze webserver. Telkens wanneer u een pagina van onze online diensten bezoekt of een bestand downloadt, worden de toegangsgegevens met betrekking tot dit proces opgeslagen in een protocolbestand op onze server. Elke dataset betaat uit:

  • de pagina waar de nieuwe pagina of het bestand werd opgevraagd
  • de naam van het opgevraagde bestand of pagina
  • de datum en het tijdstip van verzoek, of de aanvraag al dan niet succesvol was en het gebruik van de servercapaciteit op het tijdstip van verzoek
  • het overgedragen datavolume
  • het IP-adres dat u door de leverancier werd toebedeeld
  • ook de login-informatie van de relevante online dienst, indien u inlogt met een gebruikersaccount
  • de user agent

Dergelijke opgeslagen informatie wordt uitsluitend anoniem geëvauleerd omwille van statistische redenen.

1.2.2 Cookies

Cookies zijn kleine bestanden, bestaande uit een reeks van tekens, waarin bepaalde gecodeerde of ongecodeerde informatie wordt opgeslagen. De server verstuurt de cookies naar uw computer, waar ze worden opgeslagen. Zij dienen eerst en vooral om uw computer te identificeren wanneer u de website bezoekt. Wanneer u inlogt op een website, worden cookies gebruikt om te controleren of u geauthoriseerd bent om de pagina te bezoeken. Elke cookie heeft een vervaldautum, vanaf wanneer deze zijn geldigheid verliest. Cookies maken het mogelijk om de bewegingen van een gebruiker te volgen van pagina naar pagina binnen de website of zelfs van website naar website. Cookies kunnen de communicatie tussen de server en uw computer verbeteren, waardoor het gebruik van de website veel aangenamer wordt. Cookies kunnen niet uitsluitend door de websitebeheerder worden verstrekt, maar ook door externe leveranciers. Uw browser heeft de optie om de cookies weer te geven op uw computer, bestaande cookies te verwijderen of de instellingen van uw computer aan te passen zodat niet alle of helemaal geen cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. Gelieve in acht te nemen dat sommige functies (bv. inloggen) niet naar believen zullen werken wanneer u het aanvaarden van cookies hebt uitgeschakeld.

 

 

Momenteel maken wij gebruik van cookies op onze website voor de volgende doeleinden, die een goede werking verzekeren:

Naam van de cookie Functie van de cookie
Etracker cookies Het opsporen van terugkerende bezoekers; beschrijving onder 1.2.3.
Niet-persistente sessie-cookies (HiPP BabyClub) Bewaart de log-in bij de HiPP BabyClub gedurende de tijdsduur van uw bezoek van de website tot u uitlogt of de brower afsluit, zodoende meer gebruikscomfort te bieden voor de verschillende diensten die door de website en HiPP BabyClub worden aangeboden.
Niet-persistente sessie-cookies (Webshop) Verhindert dat de borstvoeding mededeling opnieuw verschijnt tijdens uw bezoek aan de website.
Session-Cookie (Online-Shop) Bewaart de log-in, memoriseert de inhoud van uw winkelwagen terwijl u winkelt en de producten die u laatst hebt bekeken, en biedt diensten aan gebaseerd op uw bezoekgedrag tijdens uw bezoek aan de webshop tot u uitlogt of de brower afsluit.
Cookie mededeling Verhinder dat de cookie mededeling opnieuw verschijnt tijdens uw verblijf op de website tot u de brower afsluit.

1.2.3 etracker

Hipp.be en de verwante subpagina’s gebruiken technologieën verstrekt door etracker GmbH (“etracker”) om gegevens te verzamelen en op te slaan met als doel om de diensten op onze website te verbeteren. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om een gebruikersprofiel aan te maken onder een pseudoniem. Omwille van deze reden kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de lokale browser cache van de bezoeker van de website. De door etracker technologieën verzamelde gegevens zullen niet gebruikt worden om de persoonlijke identiteit van een bezoeker van de website te achterhalen, noch zullen ze worden opgesteld met persoonlijke gegevens betreffende de persoon naar wie het pseudoniem verwijst, tenzij dit door de persoon in kwestie specifiek werd toegestaan. Het verzamelen en bewaren van gegevens mag op elk moment worden ingetrokken met betrekking tot de volgende diensten:

Ziet u geen knop? Gelieve uw ad-blocker te deactiveren en deze website opnieuw te laden.

2. Individuele diensten

2.1 Contactformulier

Onze website heeft ook een contactformulier, die het u mogelijk maakt om contact met ons op te nemen indien u wenst dat wij individueel op uw vragen antwoorden. In elk geval zullen wij u voor- en familienaam en uw emailadres vragen zodat wij u kunnen contacteren. Als u ons uw telefoonnummer geeft, dan zullen wij u met plezier terugbellen om uw vragenlijst te beantwoorden.

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragenlijst te beantwoorden; deze zullen noch voor verkoopgesprekken noch voor andere promotionele doeleinden worden gebruikt. Als u lid bent van de HiPP BabyClub, kunnen wij ook, indien nodig, uw contactgegevens bijwerken.

Wij willen u graag informeren omtrent alle gegevens die wij met betrekking tot u hebben opgeslagen. Voor meer details, gelieve de sectie “Informatie en Contact” te lezen.

2.2 HiPP BabyClub

U kunt zich registreren bij de HiPP BabyClub door een profiel van u en uw baby aan te maken op hipp.be. Door zich aan te sluiten bij de HiPP BabyClub zult u van een aantal voordelen kunnen genieten, meer bepaald productmonsters en geschenken. Voor een huidig overzicht van onze diensten en voordelen, gelieve de HiPP BabyClub homepage te bezoeken. Om deel te nemen aan wedstrijden en lotingen, gelieve onze Gebruiksvoorwaarden in acht te nemen. Daarnaast zult u onze ouderbrieven vol informatie en handige tips ontvangen, verstuurd naar uw emailadres. U zult in onze BabyClub nieuwsbrief ook informatie ontvangen over producten die momenteel worden aangeboden en over nieuwe producten. U kunt elk moment bezwaar aantekenen om deze nieuwsbrief te ontvangen. De gemakkelijkste manier om dat te doen is door de link te gebruiken in de nieuwsbrief of via uw gebruikersprofiel indien u geregistreerd bent bij de HiPP BabyClub.

Wanneer u zich registreert bij de HiPP BabyClub, zullen wij uw naam en adresgegevens vragen zodat wij u kunnen contacteren. Daarnaast zullen wij uw emailadres vragen zodat wij uw registratie kunnen verifiëren en uw de nieuwsbrief en ouderbrieven kunnen toesturen. Wij zullen ook de naam en de geboortedatum van uw kind vragen, zodat wij u de productmonsters kunnen sturen die overeenkomen met de leeftijd van uw Kind.

2.3 Nieuwsbrief naast de HiPP Babyclub

Wij bieden ook te mogelijkheid om zich in te schrijven (of uit te schrijven) op onze nieuwsbrief betreffende onze producten. Omwille van registratie en communicatie, vragen wij om een adres, voor- en familienaam. Wij vragen ook om uw emailadres, zodat wij uw registratie kunnen verifiëren en u de nieuwsbrief kunnen toesturen.

Wij streven er altijd naar om onze nieuwsbrief te verbeteren. Dit houdt ook de evaluatie van de verzonden nieuwsbrief in, meer bepaald of het emailadres werd bereikt, of de nieuwsbrief werd geopend, welke links werden aangeklikt en of er automatische foutmeldingen waren.

De gegevens worden exclusief door HiPP verzameld en verwerkt. De gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Betreffende uw registratie op de nieuwsbrief, stemt u in met het beschreven gebruik van uw gegevens. U kunt deze toestemming op elk moment intrekken en u kunt ook bezwaar aantekenen dat de nieuwsbrief u op eender welk moment wordt verzonden. Dit is het gemakkelijkst als u de link in de nieuwsbrief gebruikt, die ook een beschrijving bevat  over hoe u zich kunt afmelden.

3. Social media

Onze pagina op de sociale media platformen (Facebook, YouTube) biedt u eveneens uitgebreide persoonlijke ondersteunende diensten en de mogelijkheid om met ons in contact te blijven. Deze sociale media diensten verzamelen ook persoonlijke gegevens, meer bepaald over het profiel dat u heeft aangemaakt of via zogenaamde sociale plug-ins die geïmplementeerd zijn in de webpagina’s van derden.

Wanneer u ons een vraag stuurt via een van deze sociale media platformen, dan zullen wij uw vraag doorsturen naar de verantwoordelijke afdeling. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Om via sociale media met ons in contact te kunnen komen, moet u zich eerst registreren bij deze diensten. Omwille van deze reden zullen de bedrijven achter deze diensten indien nodig persoonlijke gegevens opslaan en bewaren. Wij hebben geen inbreng over de manier, de omvang en de verwerking van dergelijke gegevens. Dit geldt ook voor alle afbeeldingen/video’s die op sociale media worden geüpload. Gelieve in acht te nemen dat de rechten kunnen worden overgegeven aan de sociale media diensten. U kunt details hieromtrent vinden in deze gebruiksovereenkomst en de privacyverklaring van de betreffende aanbieder van deze diensten.

Dit zijn diensten aangeboden door bedrijven die gesitueerd zijn in de V.S.:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Wanneer u een webpagina opent die toebehoort aan onze website en een dergelijke plug-in bevat, dan zal uw browser een rechtstreekse verbinding tot stand brengen met de servers van de betreffende diensten.  De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks naar uw browser verstuurd en geïntegreerd in de website. Daarom hebben wij geen invloed op de omvang van de gegevens die de betreffende bedrijven opslaan dankzij deze plug-ins. De informatie dat wij u aanbieden is daarom gebaseerd op onze huidige kennis:

Door de plug-ins te integreren, bekomen de betreffende bedrijven de informatie dat u bepaalde pagina’s of onze internetaanbiedeningen heeft bezocht. Indien u reeds ingelogd bent bij een van de bovenvermelde bedrijven, dan kunnen deze uw bezoek linken aan de relevantie account die u bij hen heeft aangemaakt. Indien u communiceert via de plug-ins, dan zal uw browser de relevante informatie rechtstreeks doorsturen naar het betreffende bedrijf waar deze werd opgeslagen. In het geval dat u geen gebruikersaccount heeft bij een van bovenvernoemde bedrijven, dan bestaat er nog steeds een kans dat zij uw IP-adres bekomen en deze opslaan.

Het kan bijgevolg niet worden uitgesloten dat elke bezoeker van onze website opgemerkt wordt door bovenvernoemde bedrijven op basis van het IP-adres en de bezochte URL, zelfs indien de bezoeker niet op de plug-ins klikt of indien deze niet geregistreerd is door middel van een gebruikersaccount bij het bedrijf.

Voor meer informatie omtrent de doelstelling en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door deze bedrijven, en omtrent uw rechten, uw mogelijkheden hieromtrent en welke instellingen uw privacy beschermen, gelieve de privacyverklaringen te lezen aangeboden door:

 

Facebook: www.facebook.com/policy.php

Google: https://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

4. Contact

Verantwoordelijke gegevensbeveiliging van de HiPP Groep:

Dhr. A. Maier
E-mail: datenschutz(at)hipp.de
Georg-HiPP-Straße 7
85276 Pfaffenhofen