Menu
Vlaams | Français

Privacybeleid

Welkom op onze website hipp.be en dank u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. De website hipp.be is aangeboden door HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (hierna HiPP genoemd). Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiteraard zeer ernstig. Daarom willen wij u informeren over hoe uw persoonlijke gegevens door HiPP worden verwerkt.

HiPP verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend wanneer dit toegelaten is op basis van wettelijke voorschriften, of als u ons toelating heeft gegeven om dat te doen. De gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden. Wij gebruiken deze gegevens om informatie over voeding, verzorging en de ontwikkeling van uw kind te verstrekken en om onze producten en diensten voor te stellen. Neem aub contact op met onze Klantendienst indien u uw privacyrechten wenst uit te oefenen (het aanpassen of verwijderen van gegevens, het beperken van de verwerking of de overdracht van gegevens).

U  bent uiteraard ook welkom om contact op te nemen met de verantwoordelijke beambte voor de bescherming van gegevens. De bevoegde toezichthoudende instantie  is de Commissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens te Rue de la Presse 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be. De rechtsgrond is Artikel 6 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU.

1. Dataverwerking

Er zijn twee manieren waarop wij gegevens ontvangen: ofwel heeft u ons deze gegeven ofwel hebben wij deze verzameld terwijl u van onze diensten gebruik maakte.

1.1 De door u aangereikte data

In het algemeen kunt u onze internet website gebruiken zonder uw persoonlijke informatie onmiddellijk te moeten geven. Als u bepaalde diensten gebruikt, zoals bijvoorbeeld de HiPP BabyClub, de inschrijving op onze nieuwsbrief of het contactformulier, dan zullen wij u vragen om persoonlijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, uw emailadres of uw postadres inhouden. Dit zal de desbetreffende dienst sneller en klantvriendelijker maken. Sommige diensten kunnen zelfs niet worden gebruikt zonder het invoeren van uw gegevens. Voor meer deails over alle diensten aangeboden op hipp.be, gelieve deel 2 van onze privacyverklaring te lezen.

1.2 Data die wij verkrijgen wanneer u onze diensten gebruikt

Sommige data wordt verzameld vanaf dat u onze website bezoekt.

1.2.1 Protocol data

1.2.1 Protocol data

De automatisch verzamelde gegevens bevatten de protocol data van onze webserver. Telkens wanneer u een pagina van onze online diensten bezoekt of een bestand downloadt, worden de toegangsgegevens met betrekking tot dit proces opgeslagen in een protocolbestand op onze server. Elke dataset betaat uit:

  • de pagina waar de nieuwe pagina of het bestand werd opgevraagd
  • de naam van het opgevraagde bestand of pagina
  • de datum en het tijdstip van verzoek, of de aanvraag al dan niet succesvol was en het gebruik van de servercapaciteit op het tijdstip van verzoek
  • het overgedragen datavolume
  • het IP-adres dat u door de leverancier werd toebedeeld
  • ook de login-informatie van de relevante online dienst, indien u inlogt met een gebruikersaccount
  • de user agent

Dergelijke opgeslagen informatie wordt uitsluitend anoniem geëvauleerd omwille van statistische redenen.

1.2.2 Cookies

Cookies zijn kleine bestanden, bestaande uit een reeks van tekens, waarin bepaalde gecodeerde of ongecodeerde informatie wordt opgeslagen. De server verstuurt de cookies naar uw computer, waar ze worden opgeslagen. Zij dienen eerst en vooral om uw computer te identificeren wanneer u de website bezoekt. Wanneer u inlogt op een website, worden cookies gebruikt om te controleren of u geauthoriseerd bent om de pagina te bezoeken. Elke cookie heeft een vervaldautum, vanaf wanneer deze zijn geldigheid verliest. Cookies maken het mogelijk om de bewegingen van een gebruiker te volgen van pagina naar pagina binnen de website of zelfs van website naar website. Cookies kunnen de communicatie tussen de server en uw computer verbeteren, waardoor het gebruik van de website veel aangenamer wordt. Cookies kunnen niet uitsluitend door de websitebeheerder worden verstrekt, maar ook door externe leveranciers. Uw browser heeft de optie om de cookies weer te geven op uw computer, bestaande cookies te verwijderen of de instellingen van uw computer aan te passen zodat niet alle of helemaal geen cookies op uw harde schijf worden opgeslagen. Gelieve in acht te nemen dat sommige functies (bv. inloggen) niet naar believen zullen werken wanneer u het aanvaarden van cookies hebt uitgeschakeld.

Momenteel maken wij gebruik van cookies op onze website voor de volgende doeleinden, die een goede werking verzekeren:

Naam van de cookie Functie van de cookie
Etracker Cookies Het opsporen van terugkerende bezoekers; beschrijving onder 1.2.3.
Niet-persistente sessie-cookies (HiPP BabyClub) Bewaart de log-in bij de HiPP BabyClub gedurende de tijdsduur van uw bezoek van de website tot u uitlogt of de brower afsluit, zodoende meer gebruikscomfort te bieden voor de verschillende diensten die door de website en HiPP BabyClub worden aangeboden.
Cookie mededeling Verhinder dat de cookie mededeling opnieuw verschijnt tijdens uw verblijf op de website tot u de brower afsluit.

1.2.3 etracker

Hipp.be en de verwante subpagina’s gebruiken technologieën verstrekt door etracker GmbH (“etracker”) om gegevens te verzamelen en op te slaan met als doel om de diensten op onze website te verbeteren. Deze gegevens kunnen ook gebruikt worden om een gebruikersprofiel aan te maken onder een pseudoniem. Omwille van deze reden kunnen cookies worden gebruikt. De door etracker technologieën verzamelde gegevens zullen niet gebruikt worden om de persoonlijke identiteit van een bezoeker van de website te achterhalen, noch zullen ze worden opgesteld met persoonlijke gegevens betreffende de persoon naar wie het pseudoniem verwijst, tenzij dit door de persoon in kwestie specifiek werd toegestaan. Het verzamelen en bewaren van gegevens mag op elk moment worden ingetrokken met betrekking tot de volgende diensten:

Ziet u geen knop? Gelieve uw ad-blocker te deactiveren en deze website opnieuw te laden.

1.2.4 Google AdWords

Wij maken gebruik van Google Conversion Tracking, een analysedienst van Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Bij dit proces plaatst Google AdWords een cookie op uw computer (“conversion cookie”) wanneer u via een advertentie van Google naar onze website wordt doorverwezen. Deze cookies zijn na 30 dagen niet langer geldig en worden niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Ze dienen uitsluitend om vast te stellen dat u op een van onze advertenties heeft geklikt en zodoende naar onze website werd doorverwezen. Elke klant van AdWords krijgt een andere cookie. De informatie die met behulp van de conversion cookie wordt verzameld dient voor het samenstellen van conversiestatistieken voor AdWords gebruikers die voor conversion tracking hebben gekozen. Klanten van AdWords kunnen zo het totale aantal gebruikers zien die op hun advertentie hebben geklikt en die met een conversion tracking tag naar een site werden doorverwezen. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Indien u niet deel wenst te nemen aan de traceerprocedure dan kunt u deze deactiveren door middel van de instellingen voor advertenties (http://www.google.com/settings/ads/onweb/?hl=nl), of het plaatsen van cookies weigeren door de instellingen van uw browser aan te passen. U kunt ook cookies voor conversion tracking uitschakelen door uw browser in te stellen om cookies van het domein “googleadservices.com” te blokkeren.

2. Individuele diensten

2.1 Contactformulier

Onze website heeft ook een contactformulier, die het u mogelijk maakt om contact met ons op te nemen indien u wenst dat wij individueel op uw vragen antwoorden. In elk geval zullen wij u voor- en familienaam en uw emailadres vragen zodat wij u kunnen contacteren. Als u ons uw telefoonnummer geeft, dan zullen wij u met plezier terugbellen om uw vragenlijst te beantwoorden.

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragenlijst te beantwoorden; deze zullen noch voor verkoopgesprekken noch voor andere promotionele doeleinden worden gebruikt. Als u lid bent van de HiPP BabyClub, kunnen wij ook, indien nodig, uw contactgegevens bijwerken.

Wij willen u graag informeren omtrent alle gegevens die wij met betrekking tot u hebben opgeslagen. Voor meer details, gelieve de sectie “Informatie en Contact” te lezen.

2.2 HiPP BabyClub

U kunt zich registreren bij de HiPP BabyClub door op onze website een profiel voor u en uw baby aan te maken. Door zich aan te sluiten bij de HiPP BabyClub kunt u van een aantal voordelen genieten, bv. productmonsters en geschenken. Gelieve de startpagina van de HiPP BabyClub te bezoeken voor een actueel overzicht van de diensten en voordelen.

Wanneer u zich voor het eerst voor de HiPP BabyClub registreert, zullen wij uw naam- en adresgegevens verzamelen zodat wij contact met u kunnen opnemen. Wij zullen bovendien uw e-mailadres vragen zodat wij uw registratie kunnen verifiëren en u de nieuwsbrief en ouderbrieven kunnen toesturen. Wij zullen ook de naam en geboortedatum van uw kind vragen omdat wij u productmonsters en ouderbrieven op basis van de specifeke leeftijd van uw kind zullen toesturen. Gelieve ervoor te zorgen dat de gegevens in uw profiel, in het bijzonder uw e-mail en postadres, kloppen want anders zullen wij u niet van de voordelen kunnen genieten.

Bovendien verzoeken wij u vriendelijk om een gebruikersnaam de kiezen wanneer u zich voor het eerst registreert. Indien u wenst deel te nemen aan onze interactieve aanbiedingen dan zal uw gebruikersnaam getoond worden om op uw deelname te wijzen. De gebruikersnaam wordt gebruikt wanneer u bijvoorbeeld producten beoordeelt. Uw bijdragen worden gepubliceerd onder uw gebruikersnaam en zijn zichtbaar voor andere bezoekers. Wanneer u een gebruikersnaam kiest dan vragen wij u vriendelijk om niet uw echte naam te gebruiken indien u niet wenst dat deze informatie openbaar wordt gemaakt.

Als lid van de Club kunt u deelnemen aan wedstrijden en prijstrekkingen. Gelieve rekening te houden met onze gebruiksvoorwaarden wanneer u deelneemt aan wedstrijden en prijstrekkingen. Deze vindt u op de respectievelijke pagina van de wedstrijd. In het kader van een wedstrijd worden soms persoonlijke gegevens verzameld en gepubliceerd, zoals een privéfoto of de omschrijving van een foto die u heeft ingediend. In het geval van een fotowedstrijd worden de respectievelijke foto’s met hun beschrijving opgeslagen en gepubliceerd in de gallerij die zichtbaar is voor alle leden van de Club.

Bovendien publiceren wij soms de namen van de winnaars op onze website. Sommige prijzen worden aangeboden door partnerbedrijven. Naargelang de noodzaak wat betreft de terugbetaling of levering van prijzen, voorzien wij onze partners van relevante persoonlijke gegevens voor de verwerking van de wedstrijd of de prijstrekking. Dit kan uw naam, uw e-mailadres of postadres zijn zoals opgeslagen in uw Club profiel. Bij sommige wedstrijden of prijstrekkingen moet u bij deelname nog enkele extra taken vervullen, zoals een vriend aanbevelen of een puzzel oplossen. In dit geval registreren wij of alle voorwaarden voor deelname werden vervuld zodat de wedstrijd of prijstrekking op eerlijke wijze kan verlopen en om de respectievelijke technische functies te beschermen tegen misbruik.

Als lid van de Club zal u onze ouderbrieven ontvangen via uw e-mailadres. Deze brieven bevatten belangrijke informatie en tips. Bovendien zal u informatie ontvangen over huidige producten en nieuws in de nieuwsbrief van de HiPP BabyClub. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief van de HiPP BabyClub. Dit is het gemakkelijkst via de link in de nieuwsbrief of via uw gebruikersprofiel indien u bij de HiPP BabyClub geregistreerd bent.

Indien u niet langer productmonsters wenst te ontvangen of indien u uw lidmaatschap van de HiPP BabyClub wenst op te zeggen, gelieve dan contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

2.3 Nieuwsbrief naast de HiPP Babyclub

Wij bieden u ook de mogelijkheid om zich in- of uit te schrijven voor toekomstige nieuwsbrieven met betrekking tot onze producten of toekomstige aanbiedingen. Wij verzamelen uw aanhef, voornaam en familienaam voor de registratie en zodat wij ons persoonlijk tot u kunnen richten. Wij verzamelen ook uw e-mailadres zodat wij uw registratie kunnen verifiëren en u de nieuwsbrief kunnen toesturen. De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrieven. De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan onbevoegde externe bedrijven voor eigen gebruik, noch aan derde partijen. Hetzelfde geldt voor verdere gegevens die verzameld worden terwijl u zich regisreert voor een speciale aanbieding, zoals aangegeven in de specifieke kennisgevingen met betrekking tot het beschermen van gegevens voor de speciale aanbieding.

Wij streven er voortdurend naar om onze nieuwsbrief en aanbiedingen te verbeteren. Dit houdt ook een statistische evaluatie van de mailing van onze nieuwsbrief in, bijvoorbeeld hoeveel e-mails in totaal werden verzonden, hoeveel daarvan werden geopend en hoe vaak op de links in de nieuwsbrief werd geklikt. Dit is een niet-persoonlijke evalutatie; daarom controleren wij niet of individuele niewsbrieven werden geopend of op welke links via een bepaald e-mailadres werd geklikt.

In het kader van de registratie voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven. Deze toestemming kan ten alle tijde ingetrokken worden met het oog op de toekomst en u kunt ten alle tijde bezwaar indienen tegen het versturen van de nieuwsbrief. Dit is het gemakkelijkst via de link in de nieuwsbrief, waar het afmelden opnieuw beschreven staat.

2.4 Wedstrijden en prijstrekkingen

U kunt deelnemen aan wedstrijden en prijstrekkingen op onze website. Om deze dienst te kunnen aanbieden verzamelen wij persoonlijke gegevens van u die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen. Dit omvat gewoonlijk uw naam, e-mail en postadres en in sommige gevallen ook uw telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer en het uitschrijven van de wedstrijd. Door deel te nemen zal u geen advertenties van HiPP ontvangen. Indien u interesse heeft om onze nieuwsbrief te ontvangen dan kunt u zich hier afzonderlijk voor registreren.

Soms publiceren wij de namen van de winnaars op onze website. Sommige prijzen worden aangeboden door parterbedrijven. Indien nodig voor de uitbetaling of de levering van de prijzen, voorzien wij onze partners van de relevante persoonlijke gegevens, zoals uw naam of e-mailadres of postadres, om de wedstrijd of prijstrekking te kunnen verwerken. Bij sommige wedstrijden of prijstrekkingen zal u bij deelname extra taken moeten vervullen. In dit geval registreren wij of alle voorwaarden voor deelname werden vervuld zodat wij voor een eerlijk verloop van de wedstrijd of prijstrekking kunnen zorgen en om de respectievelijke technische functies tegen misbruik te kunnen beschermen.

3. Social media

Onze pagina op de sociale media platformen (Facebook, YouTube) biedt u eveneens uitgebreide persoonlijke ondersteunende diensten en de mogelijkheid om met ons in contact te blijven. Deze sociale media diensten verzamelen ook persoonlijke gegevens, meer bepaald over het profiel dat u heeft aangemaakt of via zogenaamde sociale plug-ins die geïmplementeerd zijn in de webpagina’s van derden.

Wanneer u ons een vraag stuurt via een van deze sociale media platformen, dan zullen wij uw vraag doorsturen naar de verantwoordelijke afdeling. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Om via sociale media met ons in contact te kunnen komen, moet u zich eerst registreren bij deze diensten. Omwille van deze reden zullen de bedrijven achter deze diensten indien nodig persoonlijke gegevens opslaan en bewaren. Wij hebben geen inbreng over de manier, de omvang en de verwerking van dergelijke gegevens. Dit geldt ook voor alle afbeeldingen/video’s die op sociale media worden geüpload. Gelieve in acht te nemen dat de rechten kunnen worden overgegeven aan de sociale media diensten. U kunt details hieromtrent vinden in deze gebruiksovereenkomst en de privacyverklaring van de betreffende aanbieder van deze diensten.

Dit zijn diensten aangeboden door bedrijven die gesitueerd zijn in de V.S.:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Voor meer informatie omtrent de doelstelling en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door deze bedrijven, en omtrent uw rechten, uw mogelijkheden hieromtrent en welke instellingen uw privacy beschermen, gelieve de privacyverklaringen te lezen aangeboden door:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Google: https://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

4. Contact

Verantwoordelijke gegevensbeveiliging van de HiPP Groep:

Dhr. A. Maier
E-mail: datenschutz(at)hipp.de
Georg-HiPP-Straße 7
85276 Pfaffenhofen