Skip to main content

Privacybeleid

Welkom op onze website hipp.be en dank u voor uw interesse in ons bedrijf en onze producten. De website hipp.be is aangeboden door HiPP GmbH & Co. Vertrieb KG, Pfaffenhofen (hierna HiPP genoemd). Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiteraard zeer ernstig. Daarom willen wij u informeren over hoe uw persoonlijke gegevens door HiPP worden verwerkt.

HiPP verzamelt, bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend wanneer dit toegelaten of vereist is op basis van wettelijke voorschriften, of als u ons toestemming daarvoor heeft gegeven. Afhankelijk van de aard van gegevensverwerking vormt artikel 6, lid 1, punt a), b), c), of f), van de Europese algemene verordening gegevensbescherming ("AVG") hiervoor de grondslag.

Indien u meer informatie wenst of een correctie, gegevensoverbrenging, verwijdering of beperking van de verwerking wenst of bezwaar tegen de verwerking wilt maken, kunt u op elk moment uw rechten doen gelden door contact op te nemen met onze HiPP-klantenservice via het telefoonnummer +49 (0) 8441-757-421. Met vragen of klachten kunt u te allen tijde terecht bij de verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming A. Maier via het e-mailadres datenschutz-team@hipp.de of bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, het ommissie voor de Bescherming van Persoonsgegevens te Rue de la Presse 35 te 1000 Brussel, commission@privacycommission.be. Hartelijk dank.

1. Dataverwerking

Er zijn twee manieren waarop wij gegevens ontvangen: ofwel heeft u ons deze gegeven ofwel hebben wij deze verzameld terwijl u van onze diensten gebruik maakte.

1.1 De door u aangereikte data

In het algemeen kunt u onze internet website gebruiken zonder uw persoonlijke informatie onmiddellijk te moeten geven. Als u bepaalde diensten gebruikt, zoals bijvoorbeeld de HiPP BabyClub, de inschrijving op onze nieuwsbrief of het contactformulier, dan zullen wij u vragen om persoonlijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld uw naam, uw emailadres of uw postadres inhouden. Dit zal de desbetreffende dienst sneller en klantvriendelijker maken. Sommige diensten kunnen zelfs niet worden gebruikt zonder het invoeren van uw gegevens. Voor meer deails over alle diensten aangeboden op hipp.be, gelieve deel 2 van onze privacyverklaring te lezen.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw gegevens is, voor zover in individuele gevallen niet anders vermeld, artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG (uitvoering van een overeenkomst of nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst).

1.2 Data die wij verkrijgen wanneer u onze diensten gebruikt

Sommige data wordt verzameld vanaf dat u onze website bezoekt.

1.2.1 Protocol data

1.2.1 Protocol data

De automatisch verzamelde gegevens bevatten de protocol data van onze webserver. Telkens wanneer u een pagina van onze online diensten bezoekt of een bestand downloadt, worden de toegangsgegevens met betrekking tot dit proces opgeslagen in een protocolbestand op onze server. Elke dataset betaat uit:

  • de vorige pagina, op basis waarvan de nieuwe pagina of het bestand werd opgevraagd
  • het adres van het opgevraagde bestand of de opgevraagde pagina
  • de datum en tijd van de opvraging, of de opvraging is gelukt en het servergebruik op het moment van de aanvraag
  • het overgedragen gegevensvolume
  • het IP-adres dat uw provider aan u heeft toegewezen
  • ook de inloggegevens voor de relevante webservice indien u zich aanmeldt met een gebruikersaccount
  • het gebruikte apparaat (smartphone, desktop, enz.) en besturingssysteem alsook
  • de gebruikte browsersoftware

Deze opgeslagen gegevens worden uitsluitend gebruikt om technische storingen en eventuele aanvallen op onze website te analyseren. Daarnaast kunnen de gegevens anoniem worden geanalyseerd voor statistische doeleinden.

Om technische storingen of mogelijke aanvallen op onze website op gepaste wijze te kunnen onderzoeken en indien nodig te melden aan de toezichthoudende autoriteiten en veiligheidsinstanties, worden de protocolgegevens na 30 dagen verwijderd.

De rechtsgrond voor deze verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, punt f), van de AVG (belangenafweging om, op basis van ons gerechtvaardigd belang, de functionaliteit van de website te behouden en het gebruik van onze website statistisch te analyseren).

1.2.2 Cookies en trackingtechnologieën

Bovenop de protocolgegevens van de webserver gebruiken we cookies en andere trackingtechnologieën om uw gebruik van onze website/apps te registreren. Enkele van deze cookies en technologieën zijn essentieel, d.w.z. absoluut noodzakelijk om de belangrijkste functies van ons digitale aanbod beschikbaar te stellen. In het kader van toestemmingsbeheer ('cookie-banner') bieden we u voorts de mogelijkheid volgens eigen goeddunken over de instelling van cookies en het gebruik van trackingtechnologieën op onze website te beslissen.

Klik op de volgende link om de cookie-banner van onze website op te vragen. Daar krijgt u alle overige informatie over de cookies en trackingtechnologieën op onze website en kunt u deze (indien deze niet essentieel, d.w.z. absoluut noodzakelijk zijn) in- of uitschakelen:

Open cookie settings

Ziet u geen link? Deactiveer uw ad-blocker en vernieuw de pagina.

2. Individuele diensten

2.1 Contactformulier

Onze website heeft ook een contactformulier, die het u mogelijk maakt om contact met ons op te nemen indien u wenst dat wij individueel op uw vragen antwoorden. In elk geval zullen wij u voor- en familienaam en uw emailadres vragen zodat wij u kunnen contacteren. Als u ons uw telefoonnummer geeft, dan zullen wij u met plezier terugbellen om uw vragenlijst te beantwoorden.

Alle gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vragenlijst te beantwoorden; deze zullen noch voor verkoopgesprekken noch voor andere promotionele doeleinden worden gebruikt. Als u lid bent van de HiPP BabyClub, kunnen wij ook, indien nodig, uw contactgegevens bijwerken.

Wij willen u graag informeren omtrent alle gegevens die wij met betrekking tot u hebben opgeslagen. Voor meer details, gelieve de sectie “Informatie en Contact” te lezen.

De rechtsgronden voor deze verwerking van uw gegevens zijn artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG (uitvoering van een overeenkomst of nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst) en art. 6, lid 1, punt f), van de AVG (belangenafweging om, op basis van ons gerechtvaardigd belang, aanvragen van klanten en andere belanghebbenden te beantwoorden).

2.2 HiPP BabyClub

U kunt zich registreren bij de HiPP BabyClub door op onze website een profiel voor u en uw baby aan te maken. Door zich aan te sluiten bij de HiPP BabyClub kunt u van een aantal voordelen genieten, bv. productmonsters en geschenken. Gelieve de startpagina van de HiPP BabyClub te bezoeken voor een actueel overzicht van de diensten en voordelen.

Wanneer u zich voor het eerst voor de HiPP BabyClub registreert, zullen wij uw naam- en adresgegevens verzamelen zodat wij contact met u kunnen opnemen. Wij zullen bovendien uw e-mailadres vragen zodat wij uw registratie kunnen verifiëren en u de nieuwsbrief en ouderbrieven kunnen toesturen. Wij zullen ook de naam en geboortedatum van uw kind vragen omdat wij u productmonsters en ouderbrieven op basis van de specifeke leeftijd van uw kind zullen toesturen. Gelieve ervoor te zorgen dat de gegevens in uw profiel, in het bijzonder uw e-mail en postadres, kloppen want anders zullen wij u niet van de voordelen kunnen genieten.

Bovendien verzoeken wij u vriendelijk om een gebruikersnaam de kiezen wanneer u zich voor het eerst registreert. Indien u wenst deel te nemen aan onze interactieve aanbiedingen dan zal uw gebruikersnaam getoond worden om op uw deelname te wijzen. De gebruikersnaam wordt gebruikt wanneer u bijvoorbeeld producten beoordeelt. Uw bijdragen worden gepubliceerd onder uw gebruikersnaam en zijn zichtbaar voor andere bezoekers. Wanneer u een gebruikersnaam kiest dan vragen wij u vriendelijk om niet uw echte naam te gebruiken indien u niet wenst dat deze informatie openbaar wordt gemaakt.

Als lid van de Club kunt u deelnemen aan wedstrijden en prijstrekkingen. Gelieve rekening te houden met onze gebruiksvoorwaarden wanneer u deelneemt aan wedstrijden en prijstrekkingen. Deze vindt u op de respectievelijke pagina van de wedstrijd. In het kader van een wedstrijd worden soms persoonlijke gegevens verzameld en gepubliceerd, zoals een privéfoto of de omschrijving van een foto die u heeft ingediend. In het geval van de fotowedstrijd worden de desbetreffende foto's met hun beschrijving in de openbare galerij opgeslagen en gepubliceerd.

Daarnaast publiceren wij de voornaam en de eerste letter van de achternaam van de winnaar op onze website. De prijzen zijn deels afkomstig van partnerfirma's. Voor zover dit nodig is voor de inwisseling of verzending van de prijzen, delen we de persoonsgegevens die relevant zijn voor de afhandeling van de wedstrijd of de verloting met onze partner in het kader van een streng gereglementeerde contract met betrekking tot de gegevensverwerking. Het gaat bijvoorbeeld om uw naam, e-mail- of postadres die opgeslagen zijn in uw clubprofiel. In sommige gevallen moet u andere acties ondernemen om te kunnen deelnemen aan een wedstrijd of verloting, zoals een vriend of vriendin doorverwijzen of een raadsel oplossen. In dit geval registreren we of aan de vereisten voor de deelname is voldaan om ervoor te zorgen dat de wedstrijd of de loting eerlijk verloopt en om de relevante technische functies te beschermen tegen misbruik.

Als lid van de Club zal u onze ouderbrieven ontvangen via uw e-mailadres. Deze brieven bevatten belangrijke informatie en tips. Bovendien zal u informatie ontvangen over huidige producten en nieuws in de nieuwsbrief van de HiPP BabyClub. U kunt zich ten alle tijde uitschrijven voor de nieuwsbrief van de HiPP BabyClub. Dit is het gemakkelijkst via de link in de nieuwsbrief of via uw gebruikersprofiel indien u bij de HiPP BabyClub geregistreerd bent.

We streven er altijd naar om onze e-mails voor ouders te verbeteren. Dit houdt ook de statistische analyse van de verzonden e-mails in, bijvoorbeeld hoeveel e-mails werden verzonden, hoeveel er daarvan werden geopend en hoe vaak er werd geklikt op de links in de e-mail. Bij deze analyse worden er geen personen geïdentificeerd, dat wil zeggen dat we niet nagaan of individuele e-mails werden geopend of welke ontvangers op welke links hebben geklikt.

Indien u niet langer productmonsters wenst te ontvangen of indien u uw lidmaatschap van de HiPP BabyClub wenst op te zeggen, gelieve dan contact met ons op te nemen via ons contactformulier.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in deze paragraaf is artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG (uitvoering van een overeenkomst of nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst).

2.3 Nieuwsbrief naast de HiPP Babyclub

Wij bieden u ook de mogelijkheid om zich in- of uit te schrijven voor toekomstige nieuwsbrieven met betrekking tot onze producten of toekomstige aanbiedingen. Wij verzamelen uw aanhef, voornaam en familienaam voor de registratie en zodat wij ons persoonlijk tot u kunnen richten. Wij verzamelen ook uw e-mailadres zodat wij uw registratie kunnen verifiëren en u de nieuwsbrief kunnen toesturen. De gegevens die tijdens de registratie worden verzameld, worden uitsluitend gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrieven. De verzamelde gegevens worden niet doorgegeven aan onbevoegde externe bedrijven voor eigen gebruik, noch aan derde partijen. Hetzelfde geldt voor verdere gegevens die verzameld worden terwijl u zich regisreert voor een speciale aanbieding, zoals aangegeven in de specifieke kennisgevingen met betrekking tot het beschermen van gegevens voor de speciale aanbieding.

Wij streven er voortdurend naar om onze nieuwsbrief en aanbiedingen te verbeteren. Dit houdt ook een statistische evaluatie van de mailing van onze nieuwsbrief in, bijvoorbeeld hoeveel e-mails in totaal werden verzonden, hoeveel daarvan werden geopend en hoe vaak op de links in de nieuwsbrief werd geklikt. Dit is een niet-persoonlijke evalutatie; daarom controleren wij niet of individuele niewsbrieven werden geopend of op welke links via een bepaald e-mailadres werd geklikt.

In het kader van de registratie voor de nieuwsbrief gaat u akkoord met het gebruik van uw gegevens zoals beschreven. Deze toestemming kan ten alle tijde ingetrokken worden met het oog op de toekomst en u kunt ten alle tijde bezwaar indienen tegen het versturen van de nieuwsbrief. Dit is het gemakkelijkst via de link in de nieuwsbrief, waar het afmelden opnieuw beschreven staat. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot op het moment van de intrekking werd uitgevoerd.

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens zoals beschreven in deze paragraaf is artikel 6, lid 1, punt a), van de AVG in combinatie met uw toestemming.

2.4 Wedstrijden en prijstrekkingen

U kunt deelnemen aan wedstrijden en prijstrekkingen op onze website. Om deze dienst te kunnen aanbieden verzamelen wij persoonlijke gegevens van u die noodzakelijk zijn om deel te kunnen nemen. Dit omvat gewoonlijk uw naam, e-mail en postadres en in sommige gevallen ook uw telefoonnummer. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het beheer en het uitschrijven van de wedstrijd. Door deel te nemen zal u geen advertenties van HiPP ontvangen. Indien u interesse heeft om onze nieuwsbrief te ontvangen dan kunt u zich hier afzonderlijk voor registreren.

Doorgaans publiceren we de winnaars op onze website (enkel de voornaam, de eerste letter van de achternaam en de woonplaats). Sommige prijzen worden aangeboden door parterbedrijven. Indien nodig voor de uitbetaling of de levering van de prijzen, voorzien wij onze partners van de relevante persoonlijke gegevens, zoals uw naam of e-mailadres of postadres, om de wedstrijd of prijstrekking te kunnen verwerken. Bij sommige wedstrijden of prijstrekkingen zal u bij deelname extra taken moeten vervullen. In dit geval registreren wij of alle voorwaarden voor deelname werden vervuld zodat wij voor een eerlijk verloop van de wedstrijd of prijstrekking kunnen zorgen en om de respectievelijke technische functies tegen misbruik te kunnen beschermen.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking zoals beschreven in deze paragraaf is artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG (uitvoering van een overeenkomst of nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst).

2.5 Producttests

Op onze website kunt u deelnemen aan producttests. Om deze dienst te kunnen aanbieden, verzamelen we voor de deelname uw persoonsgegevens die we hiervoor nodig hebben. Deze gegevens omvatten doorgaans uw naam, e-mail- en postadres en, in sommige gevallen, een telefoonnummer. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de producttest uit te voeren en af te handelen. Nadat u heeft deelgenomen ontvangt u geen reclame van HiPP.
De rechtsgrond voor de gegevensverwerking zoals beschreven in deze paragraaf is artikel 6, lid 1, punt b), van de AVG (uitvoering van een overeenkomst of nemen van maatregelen vóór de sluiting van een overeenkomst).

3. Social media

Onze pagina op de sociale media platformen (Facebook, YouTube) biedt u eveneens uitgebreide persoonlijke ondersteunende diensten en de mogelijkheid om met ons in contact te blijven. Deze sociale media diensten verzamelen ook persoonlijke gegevens, meer bepaald over het profiel dat u heeft aangemaakt of via zogenaamde sociale plug-ins die geïmplementeerd zijn in de webpagina’s van derden.

Wanneer u ons een vraag stuurt via een van deze sociale media platformen, dan zullen wij uw vraag doorsturen naar de verantwoordelijke afdeling. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om uw vraag te beantwoorden en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

Om via sociale media met ons in contact te kunnen komen, moet u zich eerst registreren bij deze diensten. Omwille van deze reden zullen de bedrijven achter deze diensten indien nodig persoonlijke gegevens opslaan en bewaren. Wij hebben geen inbreng over de manier, de omvang en de verwerking van dergelijke gegevens. Dit geldt ook voor alle afbeeldingen/video’s die op sociale media worden geüpload. Gelieve in acht te nemen dat de rechten kunnen worden overgegeven aan de sociale media diensten. U kunt details hieromtrent vinden in deze gebruiksovereenkomst en de privacyverklaring van de betreffende aanbieder van deze diensten.

Dit zijn diensten aangeboden door bedrijven die gesitueerd zijn in de V.S.:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)

Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)

Voor meer informatie omtrent de doelstelling en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door deze bedrijven, en omtrent uw rechten, uw mogelijkheden hieromtrent en welke instellingen uw privacy beschermen, gelieve de privacyverklaringen te lezen aangeboden door:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php

Google: https://www.google.com/intl/de/privacy/privacy-policy.html

4. Opslagduur

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de beschreven doelen te bereiken of dan wettelijk toegestaan is door de wetgever.

5. Um rechten

Op aanvraag informeren wij u of en welke gegevens wij over u hebben opgeslagen. Voor zover aan de wettelijke vereisten wordt voldaan, heeft u recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens.

Daarnaast heeft u het recht om de gegevens over uzelf die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, gebruikelijk en machineleesbaar formaat van ons te ontvangen. U kunt deze gegevens op andere plaatsen doorgeven of laten doorgeven.

Bovendien heeft u het recht om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit over gegevensbescherming.

Indien u niet (meer) in staat bent om over uw persoonsgegevens te beslissen, beloven wij dat wij uw vastgelegde bepalingen altijd zullen respecteren."

6. Contact

Verantwoordelijke gegevensbeveiliging van de HiPP Groep:

Dhr. A. Maier
E-mail: datenschutz(at)hipp.de
Georg-HiPP-Straße 7
85276 Pfaffenhofen