Rasgeschikte veeteelt

In lijn met het oorspronkelijke gedrag en habitat van de dieren.

Wat zijn de eigenschappen van rasgeschikte veeteelt?

Rasgeschikte veeteelt en het voederen van vee zijn een belangrijk onderdeel van organische landbouw. De wettelijke voorschriften zijn zeer streng: het veevoer moet afkomstig zijn uit organische boerderijen en mogen geen antibiotica, prestatiebevorderende stoffen of genetisch gemanipuleerde grondstoffen bevatten. De gezondheid van de dieren moet ook worden verzekerd door een geschikte keuze van rassen, voldoende vrijheid om te bewegen, grote stallen en voldoende licht.

HiPP werknemers controleren regelmatig het naleven van alle vereisten voor de bescherming van de dieren die door HiPP ter plaatse worden geëist. Deze uitvoerige procescontroles maken het ons mogelijk om onze klanten te garanderen dat de veeteelt goedmoedig en rasgeschikt is.

Organische runderen

Vee en kalveren leven op lokale organische boerderijen en kunnen vrij rondlopen buiten. Dit maakt hen robuust en versterkt hun natuurlijke weerstand.

Zij zijn kerngezond. Profylactische medicatie is strikt verboden. Onze dieren worden uitsluitend gevoerd met organisch plantaardig veevoer.

Organische varkens

HiPP gebruikt producten van dieren waarvan bewezen is dat zij hun hele leven gezond en fit zijn geweest. De grootte van varkensstallen en uitloopgebieden en het aantal diergroepen zijn bepaald volgens de fysiologische behoeften van de varkens.

Organische kippen

Onze organische kippen zijn afkomstig uit duurzaam beheerde pluimveebedrijven: zij kunnen vrij rondlopen, zandbaden en scharrelen. Zij worden gevoed met organisch plantaardig kippenvoedsel. Het houden van pluimvee is onderworpen aan regelmatig veterinair toezicht en moet naadloos worden gedocumenteerd. Kalkoenen mogen ook op natuurlijke wijze leven zonder dat hun bek wordt bijgesneden.