Motorische vaardigheden & taal

Wat is de normale ontwikkeling van de motorische- en taalvaardigheden van een baby?

Ontwikkeling van motorische vaardigheden

Hier geven wij u een overzicht van welke ontwikkelingsfasen u kunt verwachten tijdens de eerste 12 maanden...

Ontwikkeling van spraak en taal

Hier geven wij u een overzicht van de fasen in de spraak- en taalontwikkeling van uw baby...