Richtlijnen voor duuzaamheid van HiPP

De schaal van onze dagelijkse zaken

HiPP is reeds lang betrokken bij duurzaam beheer. Veel doelstellingen – waaronder organische productie, CO2-neutrale productie, voorbeeldige berekening van de CO2 voetafdruk van onze producten, uitvoerige recyclage, het verminderde verbruik van energie, water, afval, verwarming, maatregelen voor biodiversiteit en op CSR – wij realiseerden een systematisch duurzaam beheersysteem en stelden deze in 2009 samen. De milieurichtlijnen die wij in 1995 opstelden voor het voortdurend verbeteren van de milieucertificaten van het bedrijf, werden uitgebreid tot richtlijnen omtrent duurzaamheid.

1 HiPP minimaliseert schade door het gebruik van milieuvriendelijke technologie.
2 We controleren, documenteren en evalueren voortdurend de impact van ons bedrijf op het milieu. Mogelijke verbeteringen worden toegepast binnen economisch aanvaardbare parameters.
3 Wij willen de druk op het milieu door nieuwe taken, producten en technieken tot een minimum beperken. Daarom evalueren wij altijd op voorhand de mogelijke impact op het milieu.
4 Het is ons doel om spaarzaam om te gaan met grondstoffen. Met dit in het achterhoofd geven wij prioriteit aan hernieuwbare bronnen boven eindige.
5 Als de grootste verwerker van ecologisch geproduceerde grondstoffen ter wereld, zijn wij geëngageerd om voortdurend de hoeveelheid gebruikte grondstoffen te verhogen.
6 Voor het plannen van de verpakking benadrukken wij dat de hoeveelheid gebruikte materialen tot een minimum moet worden beperkt, dat een maximaal percentage aan secundaire en recycleerbare materialen moeten worden gebruikt, en wij moedigen alternatieven aan zoals deponeer- en retourneersystemen.
7 Bescherming van het milieu kan slechts werken in een bedrijf waar de werknemer participeert. Daarom moedigen wij het besef van duurzaamheid bij onze werknemers aan door het geven van informatie, opleidingen en regelmatige herinneringen.
8 Wij informeren klanten voortdurend over hoe HiPP producten op een milieuvriendelijke manier kunnen worden gebruikt.
9 Wij nemen de publieke opinie zeer ernstig. Wij leveren regelmatig informatie over milieuprojecten en doen speciaal moeite om indien mogelijk te reageren op feedback van de bevolking.
10 Wij staan in voortdurend contact met de autoriteiten om de impact op het milieu te vermijden of te verminderen.
11 Met ons uitgebreid systeem voor foutbeheer, minimaliseren wij het risico op ongelukken en schadelijke gevolgen op mensen of op het milieu.
12 Controlesystemen verzekeren dat onze milieudoelstellingen worden behaald, en wij streven altijd om nieuwe informatie te controleren en, indien nodig, onze doelstellingen aan te passen.
13 Bij HiPP is het respecteren van de mensenrechten vanzelfsprekend, net als het verbod op gedwongen of kinderarbeid, discriminatie, lijfstraffen, intimidatie en corruptie.
14 Onderwijs en/of lidmaatschap bij een vakbond wordt uitdrukkelijk toegelaten door HiPP. Vergoeding, overuren en sociale voordelen stemmen overeen met wettelijke of opgelegde minimumnormen, zodat de basisbehoeften en een vrij benaderbaar inkomen van de werknemers worden veiliggesteld.
15 Wij garanderen ten minste de respectievelijke nationale wettelijke voorschriften omtrent arbeidsveiligheid, de bescherming van het milieu en van de gezondheid en ondersteunen een voortdurende verbetering van de werkomstandigheden.
16 HiPP als bedrijf ondersteunt de bescherming van de biodiversiteit en het creëren van een duurzame toekomst die het waard is om in te leven.
17 Leveranciers en dienstverleners zijn eveneens gebonden aan de richtlijnen in onze directe invloedssfeer, net als aan de voor- en na-distributieketens (bv. voor-leveranciers, logistieke medewerkers, afvalvernietigers).