Wist u dat HiPP de oerwouden beschermt tegen ontbossing?

HiPP wil de natuurlijke bronnen beschermen en gebruikt daarom milieuvriendelijk kantoor- en reclamemateriaal. In het bedrijf wordt uitsluitend papier, schrijfmateriaal, printmateriaal en verpakkingen gebruikt die afkomstig zijn uit recyclage. De Blauwe Engel kan overal worden gevonden: wij hebben de hoeveelheid kantoorpapier met dit wereldwijd erkende en prestigieuze milieuteken vermeerderd.

Hoe wordt dit allemaal in de praktijk gebracht?

Elke werknemer bij HiPP krijgt training in duurzaamheid wanneer hij zich bij het bedrijf voegt en vanaf dan op jaarlijkse basis. Het beschermen van bronnen is sterk verankerd in de richtlijnen voor duurzaamheid. De nodige maatregelen om de doelen te bereiken worden toegepast door gespecialiseerde afdelingen, zoals de aankoop van kantoorbenodigdheden. Een pagina recyclagepapier bespaart ongeveer 12 gram hout en 200ml water in vergelijking met papier gemaakt van primaire vezels. Op deze manier bijvoorbeeld vraagt HiPP aan haar werknemers om het maken van kopieën indien mogelijk te vermijden. Wanneer kopieën absoluut noodzakelijk zijn, dan moet recyclagepapier worden gebruikt. Elke email bevat een bijlage met de volgende zin: „Gelieve het milieu te beschermen. Print deze email uitsluitend uit als het absoluut noodzakelijk is.“