Laatste nieuws over het coronavirus

De snelle en wereldwijde uitbreiding van het coronavirus maakt ouders en consumenten onzeker.

Bij HiPP komt de bescherming van onze kleinste klanten en consumenten evenals van onze medewerkers op de eerste plaats.
Met deze verantwoordelijkheid in het achterhoofd volgen we de evolutie van het nieuwe coronavirus nauwgezet en brengen we u tijdig op de hoogte van elke nieuwe ontwikkeling met betrekking tot onze HiPP-producten.

Zijn HiPP-producten veilig?

HiPP-producten zijn veilig.
Onze baby- en kindervoeding voldoet aan de strengste hygiënische eisen, die we door uitgebreide maatregelen tijdens de productie garanderen.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) stelt ons bovendien gerust:
er is geen aanwijzing dat het virus via voedingsmiddelen kan overgedragen worden.
https://www.efsa.europa.eu/en/news/coronavirus-no-evidence-food-source-or-transmission-route

Voor u, als ouders, geldt:
let bij de bereiding en bewaring van melkvoeding en maaltijden voor uw kind op de algemene regels voor dagelijkse hygiëne.
1. Was grondig uw handen voor de bereiding en het geven van de maaltijd.
2. Bereid de maaltijd vers en geef deze meteen na de bereiding.
3. Bewaar de producten volgens de gegevens op de verpakkingen.

Kan het virus via verpakkingen of andere oppervlakken doorgegeven worden?

Het is erg onwaarschijnlijk dat coronavirussen doorgegeven worden via zogenoemde 'levenloze' oppervlakken. Daartoe behoren infecties via oppervlakken zoals geïmporteerde goederen, postpakketjes of bagage.

De beste en belangrijkste maatregel is om grondig de handen te wassen, zoals geadviseerd door de WHO (https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses). Regelmatig en grondig de handen wassen is een essentieel onderdeel van de persoonlijke hygiëne en kan u beschermen tegen talrijke infecties.

Waar kan ik als consument informatie krijgen?

Uw federale overheidsdienst voor volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu, het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC) en de WHO stellen omvangrijke en duidelijke informatie ter beschikking:

Federale overheidsdienst voor volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
https://www.health.belgium.be/nl; https://www.info-coronavirus.be/nl/ 

De officiële website van de Vlaamse overheid
https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn/gezondheid/coronavirus-covid-19  

ECDC
https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china/questions-answers

WHO
https://www.who.int/news-room/q-a-detail/q-a-coronaviruses

Kunnen er tekorten in de winkel ontstaan?

Als fabrikant van babyvoeding in Duitsland dragen we momenteel een bijzondere verantwoordelijkheid.
Het gaat er niet alleen om om babyvoeding in de biologische HiPP-kwaliteit te produceren. Het is even belangrijk om in deze periode van extra vraag aan de behoefte van onze kleinste klanten voor HiPP-producten in al onze winkels te voldoen.

Momenteel kunnen we de vraag op de markt naar melkvoeding en bijvoeding zonder problemen aan.
Bovendien hebben we uitgebreide maatregelen getroffen, waardoor we een nog grotere behoefte het hoofd kunnen bieden. We hebben o.a. onze productiehoeveelheid aanzienlijk verhoogd.

In de winkel is geen babyvoeding meer verkrijgbaar – wat kan ik doen?

Als door hamstergedrag in uw regio de rekken tijdelijk leeg zijn, blijft u rustig. We leveren continu een voldoende hoeveelheid HiPP-producten.
Uit ervaring weten we dat het rek na enkele dagen weer gevuld is.

Neem gerust ook een kijkje op onze website. Daar vindt u een assortiment met de belangrijkste HiPP-producten voor u, die we rechtstreeks bij u thuis leveren.

Wat doet HiPP om de toevoer van babyvoeding in België te garanderen?

Door de dynamische ontwikkeling van de situatie beoordelen we deze vraag dagelijks en we kunnen u vandaag garanderen dat we al onze bestellingen kunnen leveren.

Welke gevolgen heeft de wereldwijde coronacrisis voor HiPP?

Volgens de laatste stand van zaken hebben de maatregelen van de Italiaanse en Oostenrijkse autoriteiten geen invloed op onze productie- en leveringscapaciteit.

HiPP garandeert zijn leveringsketen altijd zo goed mogelijk. We kunnen echter de maatregelen van autoriteiten bij het sluiten van ondernemingen of het afsluiten van bepaalde regio's niet beïnvloeden. Daarom kan de situatie op elk moment veranderen. We volgen de ontwikkeling in binnen- en buitenland aandachtig op en passen onze maatregelen hieraan aan.

Welke preventieve maatregelen treft HiPP voor zijn medewerk(st)ers?

We voelen ons enorm verantwoordelijk ten opzichte van onze medewerk(st)ers. Sinds de eerste informatie over de uitbraak van het nieuwe virus in China ons bereikte, hebben we onze medewerk(st)ers continu en uitgebreid op de hoogte gehouden. Hierdoor kunnen ze zich in de onderneming en privé correct gedragen.

Deze zorgplicht omvat drie aspecten:
1. Algemene hygiëne
We hebben alle hygiënische maatregelen versterkt en bijv. in alle gebouwen diverse dispensers voor handdesinfectiemiddelen geplaatst.

2. Informatie en dialoog
Dagelijks spreken met onze medewerk(st)ers en informeren we hen o.a. over de situatie. We stimuleren onze collega's om alle mogelijke aspecten voor hun eigen bescherming na te leven en bij twijfel liever thuis te blijven.

3. Maatregelen
We beoordelen de situatie elke dag opnieuw en nemen de nodige beslissingen om onze medewerk(st)ers te beschermen. Zo vinden er tot nader order geen dienstreizen meer plaats.
Aan onze medewerk(st)ers wordt gevraagd om vergaderingen met externe partners indien mogelijk via video- of telefoonconferentie te houden.
Medewerk(st)ers kunnen thuiswerken, indien hun takenpakket dat toelaat.

Worden interne bijeenkomsten of bijeenkomsten met externe partijen uitgesteld?

We voelen ons enorm verantwoordelijk ten opzichte van onze medewerk(st)ers en beoordelen de situatie elke dag opnieuw. Momenteel organiseren we geen grote bijeenkomsten. Belangrijke vergaderingen en ontmoetingen gebeuren bij voorkeur via telefoon of Skype.