Menu

Alle belangrijke voedingsstoffen

Tijdens de eerste paar maanden is moedermelk de enige bron van de meest belangrijke voedingsstoffen die een baby nodig heeft voor een gezonde groei. Daarom is een gezonde en evenwichtige voeding van de moeder van het hoogste belang. Vers fruit, groenten, volkorenproducten en minstens een keer per week vis zijn belangrijk om de baby te voorzien van vitaminen, mineralen, spoorelementen en essentiële vetzuren.

Volgens kinderartsen moeten uitsluitend vitamine D en fluoride naast moedermelk worden gegeven als voorzorgsmaatregel. In het geval van een tekort aan vitamine D zal de het opnemen van calcium door de beenderen verminderen en dit kan later in het leven problemen veroorzaken. In ons deel van de wereld, waar de winters weinig zon kennen en dermatologen langdurige blootstelling aan de zon in de zomer afraden, zouden baby’s dagelijks vitamine D moeten krijgen tijdens het eerste jaar van hun leven.

Het wordt ook aangeraden om fluoride te geven om het risico op tandbederf te verminderen.

LCP (Omega-3 & 6)

LCP (Omega-3 & 6) hebben een belangrijke functie bij de ontwikkeling van de hersenen, het zenuwstelsel en het zicht.

LCP vetzuren (of LC-PUFA) zijn meervoudig onverzadigde vetzuren. Zij hebben een belangrijke werking in de ontwikkeling van de hersenen, het zenuwstelsel en het zicht. De meest belangrijke LCP vetzuren voor een gezonde ontwikkeling zijn arachidezuur (AA) en docosahexaenzuur (DHA). Deze kunnen ook worden gevonden in moedermelk.

Omega-3 is bijzonder belangrijk voor de ontwikkeling van de hersen- en zenuwcellen. Omdat de hersenen zo aanzienlijk groeien tijdens de eerste twee levensjaren, is de regelmatige opname van Omega-3 vetzuren uitermate belangrijk: 0,5% van de dagelijkse energieopname van een kind moet door Omega-3 vetzuren worden voorzien.

Natuurlijke melkzuurculturen

Moedermelk bevat verscheidene melkzuurculturen die kinderen die borstvoeding krijgen helpen om een gezonde darmflora te ontwikkelen. Moeders geven beschermende melkzuurculturen door aan hun baby via de moedermelk. De natuurlijke beschermende culturen in moedermelk nestelen zich in de darmen en kunnen voorkomen dat ongewenste en schadelijke bacteriën zich daar vermenigvuldigen. Baby’s die borstvoeding krijgen bouwen een speciaal beschermend schild op, omdat 70% van het immuunsysteem zich in de darmen bevindt.

Moedermelk voedingsvezels

Moedermelk voedingsvezels (moedermelk oligosacchariden) dienen als voedsel voor de beschermende melkzuurculturen en dragen daardoor bij aan een gezonde darmflora.

Andere belangrijke beschermende inhoudsstoffen in moedermelk

Baby’s krijgen bijkomende waardevolle beschermende inhoudsstoffen van moedermelk die bijdragen tot een gezonde ontwikkeling.

Hier volgen enkele voorbeelden:

  • Antilichamen (immunoglobines) of lysozymes: hebben een onmiddellijke werking op bacteriën
  • Antioxidanten en verscheidene grondstoffen: helpen tegen infectie
  • Lactoferrine: helpt het lichaam om ijzer op te nemen en is doeltreffend tegen bacteriën
  • Niet alle werkingen van sommige inhoudsstoffen van moedermelk zijn bekend
  • Veel andere inhoudsstoffen werden in het geheel nog niet onderzocht