Bereiding

Om zuigelingenvoeding op een hygiënische manier te bereiden, moet u een paar belangrijke punten in acht nemen.

Gebruik altijd vers drinkwater om flesvoeding klaar te maken en gebruik altijd het geschikte water uit flessen om zuigelingenvoeding te bereiden. Gebruik geen drinkwater uit loden leidingen of uw eigen waterput. Neem contact op met de relevante instanties of gebruik plat water uit flessen dat geschikt is om zuigelingenvoeding te bereiden indien u twijfels heeft over de kwaliteit van het water.

Het is ook belangrijk dat het water voor de flesvoeding de juiste temperatuur heeft. Om er zeker van te zijn dat het drinkwater niet verontreinigd is, kookt u het leidingwater best voordat u de voeding bereidt en laat u het daarna afkoelen tot ongeveer 40-50°C. Het afkoelen is belangrijk om onder andere brandwonden te voorkomen en te vermijden dat er voedingsstoffen verloren gaan. Een voedingstemperatuur van ongeveer 37°C is ideaal voor een zuigeling. Dit kunt u testen op de rug van uw hand of met behulp van een thermometer.

Zuigelingenvoeding is een goede voedingsbodem voor ziektekiemen. Hoe meer tijd er verstrijkt tussen de bereiding en de consumptie van de voeding, hoe sneller deze slechte ziektekiemen zich kunnen vermenigvuldigen. Om die reden moet u de voeding altijd vers bereiden en toedienen. De restjes horen in de vuilbak.