Vitamine D

Vitamine D is de enige vitamine die ons lichaam met behulp van zonnestraling zelf kan aanmaken in de huid. Daarom staat ze ook bekend als het zonnevitamine. Ongeveer 80-90% van dit vitamine wordt aangemaakt in de huid. De rest wordt opgenomen via de voeding. Vitamine D is belangrijk voor veel lichaamsfuncties. Het draagt bijvoorbeeld bij tot de normale ontwikkeling van botten en tanden doordat het bijvoorbeeld het calciumgehalte in de botten (botmineralisatie) regelt. Om die reden is vitamine D vooral tijdens de groeifasen belangrijk. Tijdens de zuigelingen- en kleuterfase leidt een tekort aan vitamine D tot een verstoorde botmineralisatie en rachitis. Bovendien is er een verband tussen een tekort aan vitamine D en een verhoogde vatbaarheid voor infecties.

Expertenverenigingen zoals de Duitse vereniging voor kinder- en jeugdgeneeskunde raden aan om extra vitamine D te voorzien zodat uw baby er zeker voldoende van binnenkrijgt. Dat geldt voor alle zuigelingen, los van het feit of het kind borstvoeding of zuigelingenvoeding krijgt. Voedingsexperten raden de bijkomende toediening van vitamine D aan tot het begin van de tweede zomer, dus afhankelijk van de geboortemaand voor de eerste 12 tot 18 levensmaanden.