Eco-balans resultaten

Recycleren

Dankzij het consequent scheiden van afval, wordt meer dan 97% van ons afval gerecycleerd.

Jaarlijks besparingspotentieel CO₂ bij HiPP

Omwille van een uitgebreide reeks maatregelen werd de jaarlijkse uitstoot van de fabriek aanzienlijk verminderd:

De aansluiting op de biomassa warmtekrachtcentrale van de stad, de energieproductie via zonnepanelen en biogascentrales, het verwerven van groene energie uit waterstofcentrales en het overschakelen op milieuvreindelijke technologieën voor ons wagenpark, hebben geleid tot een vermindering van de uitstoot van CO2 door het bedrijf met bijna 90% per geproduceerde ton ten opzichte van 2000.

Systeem CO2 -besparing in 2013 tegenover 2000
Biomassa warmtekrachtcentrale 9.846 to
Electriciteit uit 100% waterkracht 4.170 to
Totale winst 14.016 to